VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 19 JANUARI 2020
om 10:00 uur met voorganger
ds. Maikel de Kreek uit Doetinchem

Home

Kerstdiner JVV 2019 Eerste Kerstdag Kerstnachtdienst 2019 Kinderkerstfeest NGK Doetinchem 2019 

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 19 januari 2020, begint onze kerkdienst om 10.00 uur en die wordt geleid door ds. Maikel de Kreek. Hij hoopt in deze dienst te spreken over het thema ‘Geloven = doen!’ aan de hand van Jakobus 1 vers 19-27. In dit tekstgedeelte roept Jakobus zijn lezers op om het geloof in God om te zetten in woord en daad. God vraagt actief geloof waarmee je dienstbaar mag zijn in deze samenleving maar hoe geef je daar invulling aan? Hoe ben je praktisch christen? Door gewoon te doen; just do it! 

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en hun ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de kerkdienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Na de afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en ook de tijd om elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!

Open Kerk   Jeugdhonk