VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
om 10:00 uur met voorganger
br. GJ. Van der Molen uit Doetinchem

Home

Doop- en belijdenisdienst14-07-2019 Belijdenisdienst26-05-20192019 Pasen2019

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 25 augustus 2019, begint onze kerkdienst om 10.00 uur en wordt geleid door br. GJ. Van der Molen uit Doetinchem. In deze dienst hoopt hij te spreken over het thema ‘Laat me zien waar ik voor leef!’ aan de hand van Romeinen 8 vers 31-39 en zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus. 

Er is in onze gemeente tijdens de kerkdienst kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. De ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de dienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool. Na de afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en de tijd om elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!