Tieners

Vanaf groep 7 van de basisschool valt de jeugd tot en met ongeveer 17 jaar onder het tienerwerk. Eens in de twee weken komen de kinderen van september tot en met mei op woensdagavond samen en worden er catechisatielessen gegeven. De drie tienergroepen worden op school- en leeftijdsniveau ingedeeld. Groep 1 bestaat uit kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool, groep 2 bestaat uit de kinderen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs en de kinderen van de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs komen samen in groep 3. Alle catechisatie-avonden staan onder eindverantwoordelijkheid van de predikant.

Ieder jaar komen er verschillende hoofdthema’s aan bod, zoals;

  • Het Oude Testament,
  • Het Nieuwe Testament,
  • De Tien geboden,
  • Het ‘Onze Vader’ en het gebed,
  • De kerk en de Apostolische geloofsbelijdenis,
  • En andere thematische onderwerpen die de tieners tegenkomen in de samenleving.

Naast kennisoverdracht vinden we de onderlinge contacten van de tieners ook erg belangrijk. Daarom komen de groepen minimaal één keer per maand samen voor een gezamenlijke activiteit. Deze ontmoetingen worden vaak in het weekend gehouden en staan onder leiding van de jeugdleiders.

Verder hebben de tieners ieder jaar in september als startactiviteit van het kerkelijk seizoen het jeugdweekend!