Tieners

In antwoord op de lessen die kinderen al ontvangen bij de crèche en de Bijbelklassen is er een doorlopende leerlijn binnen de jeugdclubs. De volgende onderwerpen komen binnen een cyclus van zes jaar aan bod:

  • Het Oude Testament
  • Het Nieuwe Testament
  • De tien geboden (gerelateerd aan het Oude Testament)
  • Het ‘Onze Vader’ en het gebed (gerelateerd aan het Nieuwe Testament)
  • De kerk en de Apostolische geloofsbelijdenis
  • Thematische onderwerpen gerelateerd aan wat tieners in de samenleving tegenkomen

De lesstof wordt samengesteld door de predikant. Hij maakt gebruik van de volgende leermethoden: Leren om te leven, Reflector-serie en Follow up.