Jeugdclubs

De cyclus van zes jaar vindt op dit moment plaats binnen vijf jeugdclubs die als volgt zijn samengesteld:

  • Groep 1: groep 7 en 8 van het basisonderwijs
  • Groep 2: 1ste en 2de klas van het voortgezet onderwijs
  • Groep 3: 3de klas van het voortgezet onderwijs
  • Groep 4: 4de en hoger van het voorgezet onderwijs
  • Groep 5: Jongvolwassenen 19 t/m 21 jaar

De jeugdclubs kennen catechisatielessen en gezamenlijke activiteiten. De catechisaties worden eens in de twee weken gehouden op een doordeweekse avond van september t/m juni en staan onder eindverantwoordelijkheid van de predikant.

De gezamenlijke activiteiten zijn eens per maand op vrijdagavond in het jeugdhonk. Het eerste deel van de avond is bestemd voor de groepen van de catechese onderbouw en het tweede deel van de avond is voor de groepen van de catechese middenbouw. De gezamenlijke activiteiten voor de catechese bovenbouw worden in overleg met de tieners vastgesteld. De maandelijkse ontmoetingen in het jeugdhonk vinden plaats onder eindverantwoordelijkheid van de werkgroep jeugdhonk.

Voorafgaand aan het kerkelijk seizoen wordt er voor de ouders een informatieve ouderavond georganiseerd. Daarnaast is er voor de tieners van de catechese onderbouw en middenbouw in september als startactiviteit van het kerkelijk seizoen een jeugdweekend. Tijdens dit weekend kunnen zij elkaar beter leren kennen en ervaringen delen op het gebied van hun persoonlijke geloof.

Groep 4 neemt deel aan de cursus van Youth Alpha, de cursus wordt op maat ingezet en de predikant is daarbij betrokken.

In groep 5 zal er door de predikant een programma aan de tieners worden aangeboden om zich voor te bereiden op het belijdenis doen. Voor dit onderdeel maakt de predikant gebruik van eigen materiaal en van de eerder genoemde methodes. Ook wordt er aandacht geschonken aan het kringenwerk binnen de gemeente. Daarom zullen de bijeenkomsten een mix zijn van catechisatielessen en gezamenlijke activiteiten.