Bijbelklas

Voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van basisschool is er tijdens een gedeelte van de kerkdienst een apart programma. Er zijn vier groepen die gerelateerd zijn aan de groepen van de basisschool.

Tijdens de Bijbelklaslessen leren de kinderen in hun eigen groep op hun eigen niveau uitleg over de Bijbel, God en het Evangelie. De thema’s die behandeld worden sluiten aan bij de beleving van de kinderen. We proberen dit op een gevarieerde en creatieve manier over te brengen. Ook wordt er in de Bijbelklas met de kinderen gebeden en worden er verschillende liederen gezongen. Wanneer de kinderen terugkomen in de dienst wordt er aandacht geschonken aan wat er in de Bijbelklas is behandeld en zal er een kinderlied gezongen worden.