Bijbelklas

Voor kinderen van groep 1 tot en met 6 van basisschool is er tijdens een gedeelte van de kerkdienst een apart programma. Er zijn vier groepen die gerelateerd zijn aan de groepen van de basisschool.

Tijdens de kerkdienst komen de kinderen naar voren voor het kindermoment. Samen met de gemeente worden er twee liederen gezongen, er wordt gekeken of geluisterd naar een inleiding op het Bijbelverhaal en er wordt gebeden. Hierna gaan de  kinderen naar de verschillende Bijbelklassen. Daar wordt het Bijbelverhaal verder behandeld op het eigen niveau.