Jeugd

Onze gemeente bestaat uit veel (jonge) gezinnen. Jongeren mogen zich in de gemeente gezien, gekend en geliefd voelen en worden uitgedaagd om een relatie aan te gaan met Jezus. We gaan samen, jong en oud, op pad om in geloof te groeien.

De jeugdactiviteiten zijn erop gericht om elkaar te ontmoeten, vriendschappen op te bouwen en gestimuleerd te worden om een keuze te maken voor Jezus. Ook pastorale zorg en onderwijs maken deel uit van ons jeugdwerk.

Het jeugdwerk binnen onze gemeente is er voor kinderen en tieners van 0 t/m 25 jaar. Per leeftijdsgroep is er een passend aanbod van activiteiten gericht op onderwijs en gezellige activiteiten.

  • Van 0 tot 4 jaar gaan de kinderen naar de crèche.
  • Van groep 1 t/m groep 6 van het basisonderwijs gaan kinderen naar de Bijbelklas.

Deze activiteiten vallen onder het kinderwerk en worden aangestuurd door de kinderwerker van onze gemeente.

Vanaf groep 7 van het basisonderwijs gaan tieners naar catechisatie.

  • Er is catechese onderbouw voor groep 7 en 8 van de basisschool en de 1e klas van de middelbare school.
  • De catechese middenbouw is voor de 2e t/m 4e klas van de middelbare school.
  • De catechese bovenbouw is er vanaf de 5e klas van de middelbare school tot ongeveer 18 jaar.
  • Vanaf 18 jaar gaan deze tieners naar de jongvolwassen catechese.

De jeugdraad is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen het jeugdwerk en het jeugdpastoraat. De jeugdraad wordt gevormd door de coördinator van de crèche, de kinderwerker, de predikant en de jeugdouderling.