Jeugd

Op dit moment behoort 45% van onze leden tot de leeftijdscategorie van 0 t/m 21 jaar. Uit dit gegeven blijkt dat wij een ‘jonge’ gemeente zijn. Het jeugdwerk heeft dan ook een belangrijke plaats in onze gemeente.

Het jeugdwerk heeft als doel de jeugd een veilige en vertrouwde plaats te bieden, waarin God, de Vader, Jezus, de Zoon, en de heilige Geest centraal staan. Daarnaast wordt de jeugd, op haar niveau, onderwezen in het verstaan en eigen maken van de Bijbel, zodat er verstandelijk en gevoelsmatig een bewuste keuze voor God gemaakt wordt en zij in deze wereld kan handelen naar Gods opdracht voor de mens.

Voor de kinderen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden tijdens de gehele kerkdienst opgevangen in de crèche en zij kunnen daar spelen. Daarnaast krijgen deze kinderen activiteiten aangeboden die betrekking hebben op een Bijbelverhaal. De jeugd van groep 1 tot en met groep 6 van de basisschool gaat naar de Bijbelklas en leren daar op hun eigen niveau en manier uit de Bijbel, over God en het Evangelie. Vanaf groep 7 gaan tieners naar catechisatie. Wanneer de kinderen de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt gaan ze naar jeugdclub ZO!

Alle jeugdactiviteiten worden aangestuurd door de kinder- en tienerwerkers van onze gemeente. Deze activiteiten worden aangestuurd door de jeugdraad. In deze jeugdraad zit de jeugdouderling, de predikant, de kinderwerker en de tienerwerker. De leden van de jeugdraad zijn verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten en het jongerenpastoraat.