Nieuwsbrief

Inleveren van kopij

De digitale nieuwsbrief van de gemeente verschijnt iedere vrijdag. Artikelen, mededelingen en andere kopij dienen op vrijdagmiddag voor 12.00 uur te zijn doorgegeven aan de redactie, te weten:

Gemeenteleden kunnen het nieuwsbrief archief lezen op het beschermde ledengedeelte.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, stuurt u dan een aanvraag aan: communicatie@ngkdoetinchem.nl.