Commissies

In onze gemeente zijn er verschillende commissies die een specifieke taak uitvoeren. Hieronder treft u de verschillende commissies aan:

Jeugdcommissie

Jongeren vormen een belangrijk deel van onze gemeente. De activiteiten voor deze groep worden gecoördineerd door de jeugdcommissie, die onder leiding staat van de jeugdouderling.

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie houdt zich bezig met de invulling van de kerkdiensten. De liturgiecommissie heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid en valt onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad. De invulling van de zondagse kerkdiensten bestaat uit drie elementen, te weten: de prediking, de muzikale invulling en de creatieve invulling. Naast de zondagse kerkdiensten zijn er ook bijzondere kerkdiensten zoals kerkelijke feestdagen, rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten. Deze diensten worden in overleg met de overige betrokkenen ingevuld door de voorganger van de gemeente. In de kerkdiensten worden er psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken gezongen en liederen zoals opwekkingsliederen en kinderliedjes. Onze gemeente heeft vele muzikale en creatieve talenten die regelmatig worden ingezet in de zondagse erediensten. Zo beschikt de gemeente over een band en diverse pianisten en organisten. De teksten van de gezongen liederen worden geprojecteerd op een scherm via de beamer.

ECGL

De commissie 'Eerste Commissie Gemeente Leven' (ECGL) organiseert een aantal keer per jaar activiteiten met een overwegend ontspannend karakter; zoals het jaarlijkse kampeerweekend, de startzondag aan het begin van het kerkelijk seizoen, het uitje van de Jeugd Van Vroeger (JVV) en nog verschillende andere activiteiten.

Bloemenfonds

Om met elkaar als gemeente op een geregelde manier lief en leed te delen hebben we in onze gemeente een bloemenfonds. Het doel hiervan is het kopen van bloemen voor de zondagse eredienst. Na afloop van de dienst worden deze bloemen aangeboden aan leden van de gemeente.