Bestuur

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, bestuurlijke ouderlingen, pastorale ouderlingen, jeugdouderling, diakenen en scriba. Hieronder volgt een beschrijving van deze verschillende ambten, te weten: 

  • PredikantHij is een oudste met een bijzondere opdracht voor het bedienen van Gods Woord in kerkdiensten en in catechetisch onderwijs. Hij is immers herder en leraar van de gemeente. De gemeente stelt hem in de gelegenheid zich ‘beroepshalve’ aan pastorale en bestuurlijke taken te wijden.
  • Bestuurlijke ouderlingDe taken van de bestuurlijke ouderling zijn onder andere in gemeenteactiviteiten structuur aan brengen, verschillende bestuurlijke disciplines coördineren, goed beheer voeren over de materiële zaken van de gemeete en op strategische wijze beleid ontwikkelen en uitvoeren.
  • Pastorale ouderlingDe taak van de pastorale ouderling is zorgdragen voor de gemeenteleden om die op te bouwen in het geloof en te bewaren bij hun gemeenschappelijke roeping als gemeente. Dit vindt plaats door middel van huisbezoeken.
  • Jeugdouderling: De taak van de jeugdouderling is zorgdragen voor alle jeugdactiviteiten en pastoraat voor het kinder- en tienerwerk van 0-25 jaar.
  • DiakenHet diaconaat heeft in de kerk van oudsher de functie om op te komen voor de armen. Dit betekent dat de diakenen leiding geven aan het liefdewerk van de gemeente. Diakenen zijn immers ambtsdragers binnen de gemeente die geroepen zijn het diaconale werk vorm en inhoud te geven. Vandaag de dag lever