Alpha-cursus

De Alpha-cursus is een wereldwijde cursus bedoeld voor iedereen die, voor het eerst of opnieuw, meer wil weten over de basis van het christelijk geloof. Iedereen uit de regio Doetinchem is van harte welkom!

De cursus telt tien avonden en een weekend op een mooie locatie. Aan de orde komen onderwerpen zoals: "Wat is bidden en hoe doe je dat?", "Waarom stierf Jezus aan het kruis?", "Wie is de Heilige Geest?" en "Hoe leidt God ons?". Alle avonden beginnen om 18:30 uur met een gezamenlijke maaltijd, daarna wordt uitleg over het avondonderwerp gegeven en praten we hierover door in vaste kleine groepen. De cursus is in principe gratis, voor de maaltijden kan een kleine bijdrage worden gegeven. Het Alpha-weekend is een onderdeel van de cursus en zal ongeveer €30,00 kosten. De Alpha-cursusavonden vinden plaats in de Wilhelminaschool op het adres Verdilaan 14a te Doetinchem

Voor meer informatie over de alpha-cursus kunt u/jij contact opnemen met:

Contactpersoon Nederlands Gereformeerde Kerk:
Jaap Slaager
Tel.: (0314) 37 80 82

Kijk ook eens op de website www.alphacursusdoetinchem.nl.

Documenten: