Activiteiten

De kerk organiseert naast de zondagse erediensten nog diverse andere activiteiten. Hieronder treft u een overzicht aan:

Wijken

Onze kerk is een streekgemeente die is opgedeeld in een aantal (voornamelijk geografische gevormde) wijkkringen. De wijkkringen zijn een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Het omzien naar elkaar neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de kringen, gecombineerd met praktische zorg. Een ander doel van de kringen is het gezamenlijk groeien in persoonlijk geloof en Bijbelkennis.

Bijbelstudie en vereniging

Gemeenteleden komen eens in de twee weken groepsgewijs bij één van de deelnemers samen om een bijbelgedeelte of een geloofsonderwerp met elkaar te bespreken.

Praisediensten

Per jaar worden er minimaal twee Praisediensten gehouden in onze gemeente. Onder begeleiding van de NGK Praiseband willen we Gods naam groot maken door Hem te loven met eigentijdse liederen. Songs of Praise begint altijd om 19:00 uur en wordt gehouden in de Heilige Geest Kerk, Bilderdijkstraat 3 te Doetinchem. Klik hier voor meer informatie over de volgende Praisedienst.

Jeugdweekend

Elk jaar wordt er een jeugdweekend georganiseerd voor jongeren van de gemeente. Tijdens dit weekend kunnen zij elkaar beter leren kennen en ervaringen delen op het gebied van hun persoonlijke geloof.