Activiteiten

De kerk organiseert naast de zondagse erediensten nog diverse andere activiteiten. Hieronder treft u een overzicht aan:

Wijken

Onze kerk is een streekgemeente die is opgedeeld in een aantal (voornamelijk geografische gevormde) wijkkringen. Op deze manier kunnen we nog beter naar elkaar omzien. In de wijkkring is plaats voor diaconale en pastorale aandacht, bijbelstudie en gebed, de bespreking van inhoudelijke onderwerpen, gezelligheid en onderlinge betrokkenheid. Daarnaast is de wijkkring een laagdrempelige manier voor belangstellenden om kennis te maken met de gemeente.

Bijbelstudie en vereniging

Gemeenteleden komen eens in de twee weken groepsgewijs bij één van de deelnemers samen om een bijbelgedeelte of een geloofsonderwerp met elkaar te bespreken.

Praisediensten

Per jaar worden er minimaal twee Praisediensten gehouden in onze gemeente. Onder begeleiding van de NGK Praiseband willen we Gods naam groot maken door Hem te loven met eigentijdse liederen. Songs of Praise begint altijd om 19:00 uur en wordt gehouden in de Heilige Geest Kerk, Bilderdijkstraat 3 te Doetinchem. Klik hier voor meer informatie over de volgende Praisedienst.

Jeugdweekend

Elk jaar wordt er een jeugdweekend georganiseerd voor jongeren van de gemeente. Tijdens dit weekend kunnen zij elkaar beter leren kennen en ervaringen delen op het gebied van hun persoonlijke geloof.