Achtergrond

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem is een christelijke gemeenschap van actief betrokken mensen. In onze zondagse bijeenkomsten staat God centraal. Onze gemeente functioneert niet alleen op zondag, ook door de week willen we samen kerk zijn in en voor de wereld. In alles wat we doen zoeken we naar eigentijdse vormen die recht doen aan de Bijbelse boodschap.

Onze gemeente vindt haar wortels in de Gereformeerde traditie, maar is inmiddels in de loop van de jaren verrijkt met een groot aantal mensen uit allerlei andere kerken en gemeenten.

Het grote Bijbelse gebod ‘God liefhebben met alles wat in je is en je naaste als jezelf’ is bepalend voor de manier waarop we gemeente-zijn. Onze missie is dan ook dat we samen een open huisgezin zijn, groeiend in verbondenheid met elkaar, waarin mensen geleid door de heilige Geest, Gods’ grote Naam leren kennen, eren en verkondigen en naar het beeld van Christus groeien op een eigentijdse wijze. Dit vatten we samen onder het motto: ‘bewogen, betrokken, bevlogen’.

Regio

Binnen het kerkverband van de NGK maakt onze gemeente deel uit van de regio Zuid-Oost. Deze regio wordt geformeerd door de kerken van Arnhem, Doetinchem, Ede, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Veenendaal, Voorthuizen-Barneveld en Wageningen.