Achtergrond

De Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem is een christelijke gemeenschap van actief betrokken mensen. In onze zondagse bijeenkomsten staat God centraal. Onze gemeente functioneert niet alleen op zondag, ook door de week willen we samen kerk zijn in en voor de wereld. In alles wat we doen zoeken we naar eigentijdse vormen die recht doen aan de Bijbelse boodschap.

Missie en visie

De missie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Doetinchem luidt: We willen God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Voor de periode 2016-2020 willen we als gemeente de nadruk leggen op de volgende drie speerpunten:

1. Geloofsleven: om te groeien in liefde tot God en onze naaste (Liefdesgebod). “De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. En van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf.” (Matteus 22: 36-39)

2. Gemeente naar buiten: om handen en voeten te geven aan de liefde voor de naaste in woorden en daden (Zendingsgebod). “Jullie moeten naar alle volken gaan zodat iedereen mijn leerling kan worden. Je moet hen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt.” (Matteus 28: 19 en 20)

3. Jeugdwerk: omdat onze jongeren de kerk van vandaag en morgen vormen en hen daarin voor te leven (Geloofsopvoeding). “Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat. Schrijf de regels op en bewaar ze goed.” (Deuteronomium 6: 6-9)

 

Regio

Binnen het kerkverband van de NGK maakt onze gemeente deel uit van de regio Zuid-Oost. Deze regio wordt gevormd door de kerken van Arnhem, Doetinchem, Ede Pelgrim, Ede Proosdij, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Veenendaal, Voorthuizen- Barneveld en Wageningen. De kerken in een bepaalde regio van het land komen minstens tweemaal per jaar via hun afgevaardigden bij elkaar in een regiovergadering om zaken van gemeenschappelijk belang te bespreken. Onderwerpen die voor alle kerken van belang zijn, worden besproken op de Landelijke Vergadering. De Landelijke Vergadering komt als regel elke drie jaar bijeen. Meer informatie over het kerkverband kunt u vinden op de website: https://ngk.nl .