Studieverlof

Ds. Maikel de Kreek heeft de kerkenraad verzocht om in de maanden juli en augustus 2014 vijf weken studieverlof te geven ter verdieping en verbreding van theologische kennis ten behoeve van de gemeente en zichzelf. Tijdens het studieverlof heeft hij zich gericht op het werk van de heilige Geest en de verschillende gaven van de Geest. De kennis die hij hierbij heeft opgedaan gaat hij gebruiken in een prekenserie in het najaar van 2014 en in het voorjaar-zomer van 2015. Hierbij moet worden aangeven dat alles onder voorbehoud is. Mocht het nodig zijn dan kan er tijdens de kerkdienst bij de Bijbellezingen en bij de prediking ingespeeld worden op de actualiteit in de wereld of in de gemeente. Hiermee zou dan een geplande dienst volgens het rooster komen te vervallen.
Naast het opstellen van een prekenserie heeft ds. Maikel de Kreek leerstof gemaakt dat ter beschikking wordt gesteld aan de kringen in de gemeente. Bij de bespreking van de leerstof staat tussen haakjes vermeld de datum van de kerkdienst wanneer dit onderwerp op zondag aan de orde komt. 


Om het bestand te kunnen lezen, moet u over het programma Adobe Reader beschikken. Klik hier als u Adobe Reader wilt downloaden.