Persoonlijke voorbede

Persoonlijke voorbede na afloop van eredienst

In onze gemeente wordt ná de zondagse eredienst persoonlijke voorbede aangeboden. Het gebedsteam is beschikbaar om op verzoek van gemeenteleden en gasten te bidden. In koppels van twee personen wordt er onder het grote kruis vooraan in de kerkzaal gebeden.

Alle mogelijke gebedsvragen, die in lijn liggen met wat de Bijbel ons leert, zijn mogelijk. Te denken valt aan het uiten van zorgen en verdriet, vragen over relaties, werk, gezondheid en angsten. In het gebed zullen deze onderwerpen aan God bekend gemaakt worden en zal er Gods' leiding gevraagd worden en vanzelfsprekend zal ook de dankbaarheid naar God toe worden uitgesproken.

Het gebedsteam behandelt alle gebedsvragen vertrouwelijk en de onderwerpen zullen niet verder gedeeld worden.

Persoonlijke voorbede na afloop van eredienst via live stream

Zolang we als gemeente niet voltallig kunnen samenkomen als gevolg van de coronabeperkende maatregelen, kunt u contact opnemen met het gebedsteam via het e-mailadres gebed@ngkdoetinchem.nl. Als u uw telefoonnummer achterlaat in het verzonden bericht, bellen wij van het gebedsteam u terug voor persoonlijke voorbede (over de telefoon).

Het e-mail adres mag ook gebruikt worden voor het doorgeven van gebedspunten voor de wekelijkse bidstond.