Doop

In onze gemeente worden pasgeboren kinderen, maar ook volwassenen die tot geloof komen, gedoopt. De doop is een zegel op Gods belofte van vergeving en vernieuwing, door het bloed van Jezus. Het teken hiervan is de besprenkeling met het water, waardoor de afwassing van onze zonden wordt uitgebeeld. In de doop wordt je geroepen tot een leven in geloof en gehoorzaamheid aan God.