Avondmaal

In de NGK te Doetinchem vieren we elke eerste zondag van de maand het Avondmaal in de gemeente. Gemeenteleden komen dan naar voren om wijn en brood tot zich te nemen. Daarna gaat men weer terug naar de zitplaats. Tijdens de rondgang van gemeenteleden worden er verschillende liederen gezongen. Na de viering wordt er gebeden en gedankt.

Het Avondmaal wordt opengesteld voor iedereen die gelooft en belijdt dat Jezus Christus voor zijn of haar zonden aan het kruis is gegaan. Zijn dood en opstanding heeft de weg vrij gemaakt om bij God te komen in Zijn Koninkrijk. Christus is onze Verlosser en Zijn verzoeningsdaad aan het kruis is voor iedereen weggelegd.

Kinderen die de betekenis van het Avondmaal begrijpen mogen, bij voorkeur samen met hun ouders/verzorgers, in de gemeente het Avondmaal vieren. In plaats van wijn ontvangen de kinderen onder de 18 jaar druivensap. Ter ondersteuning van de geloofsontwikkeling van de kinderen wordt er één maal per jaar een thema-avond rond het Avondmaal georganiseerd die kinderen samen met hun ouders/verzorgers kunnen bezoeken.

 

Documenten: