Geloof

We geloven dat God aan de basis van het leven staat en mensen uitnodigt om met Hem op pad te gaan. Zo krijgt ons bestaan werkelijk doel en zin. De leden van onze gemeente kennen verschillende (kerkelijke) achtergronden. Hierdoor vormen we een palet van veelkleurigheid en die geeft aan dat niet de verscheidenheid van afkomst bepalend is maar het geloof in Christus ons als gemeente verbindt.

Wij belijden de Apostolische geloofsbelijdenis, die aangeeft dat…

… de Bijbel Gods Woord is

… we als kerk behoren tot de gemeente van Jezus Christus

… God onze Vader alles heeft geschapen

… Jezus Christus, de Zoon van God, geboren is uit de maagd Maria

… Hij gestorven is aan het kruis en daarna is begraven

… Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood

… Hij naar de hemel is terug gegaan om het definitieve herstel van de schepping voor te bereiden

… Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken

… de heilige Geest, die ten volle is uitgestort op het Pinksterfeest, in ons hart wil wonen

… God iedereen de kans geeft om Hem te aanvaarden en lief te hebben

… God alles wat we fout doen of zeggen, wil vergeven als we Hem daarom vragen

… we eens een nieuw lichaam krijgen en dat we dan voor altijd bij God de Vader mogen zijn