Financiën

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de financiële zaken van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem. 

Bankrekeningen

NL 41 INGB 0001 9757 54 Penningmeester NGK Doetinchem
NL 78 ABNA 0533 6388 36 Penningmeester NGK Doetinchem

Overige bankrekening van onze gemeente

NL 37 ABNA 0508 1656 28  Diaconie NGK Doetinchem

ANBI gegevens

RSIN nummer 824168021.
Klik hier voor meer ANBI-informatie. 

Collectebonnen

Bij ons kunnen er collectebonnen worden aangeschaft, deze zijn fiscaal aftrekbaar. Het geld dient uiterlijk vrijdag voor de eredienst te zijn gestort op één van de bankrekeningen van de kerk. Om vergissing te voorkomen verzoeken wij u deze betaling afzonderlijk te doen van uw vaste bijdrage.

De collectebonnen hebben een waarde van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. Collectebonnen worden verkocht per vel van 20 stuks. Per vel collectebonnen komt er € 0,25 bij voor het drukwerk. Per te bestellen vel maakt u € 10,25, € 20,25 of € 40,25 (of een veelvoud daarvan) over onder vermelding van ‘Collectebonnen [aantal vellen] [waarde vellen]’. Uiteraard mag dat ook een combinatie zijn van meerdere soorten collectebonnen. U kunt het geld voor de collectebonnen overmaken naar één van bovenstaande bankrekeningen van de kerk.

Vaste kerkelijke bijdrage (VKB)

Wij zijn een gemeente die binnen en buiten de kerkmuren actief wil bouwen aan het Koninkrijk van God. Het lid zijn van onze gemeente brengt ook financiële verplichtingen met zich mee. Voor iedere lid moeten wij aan ons kerkverband van de NGK diverse afdrachten doen. Naast deze externe verplichtingen hebben wij zorg voor een predikant, kosten aan ons gebouw en allerhande andere kosten die te maken hebben met ons gemeente zijn.
De Commissie van Financiën zet zich actief in voor een gezond financieel beleid zodat de financiën zo min mogelijk een belemmering zullen zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. We rekenen ook op uw bijdrage hierin. Een richtlijn voor de vaste kerkelijke bijdrage kunt u vinden in onze Gemeentegids.

Periodieke schenking

Sinds 2014 is het mogelijk om het kerkenwerk financieel te steunen met een periodieke gift, ook wel periodieke schenking genoemd. Het is een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de Belastingdienst meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het? In een overeenkomst legt u vast dat u het werk van de gemeente steunt, met een vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal vijf jaar. Vervolgens kunt u elke euro die u schenkt aan de gemeente, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor deze periodieke gift hoeft u NIET MEER naar de notaris – dat was tot 1 januari 2014 wel het geval. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Belastingdienst overeenkomst periodieke gift in geld’, die ook hier te downloaden is. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of één van de andere leden van de financiële commissie. Uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk behandeld. 

Penningmeester: W.B. (Wout) Buitenhuis 
penningmeester@ngkdoetinchem.nl