Contact

Kerkgebouw

De Heilige Geest Kerk
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem

Bankrekeningen

NL 41 INGB 0001 9757 54 Penningmeester NGK Doetinchem
NL 78 ABNA 0533 6388 36  Penningmeester NGK Doetinchem

Overige bankrekening van onze gemeente

NL 37 ABNA 0508 1656 28  Diaconie NGK Doetinchem

Scriba/Postadres

Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem
T.a.v. P. Brouwer
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem
scriba@ngkdoetinchem.nl

Predikant

Ds. M. de Kreek
06 - 11 32 50 44 
predikant@ngkdoetinchem.nl

Praeses Kerkenraad

Dhr. W. Keesmaat
praeseskerkenraad@ngkdoetinchem.nl

Jeugdouderling

Mw. G.T. Ebbers-Rengelink
jeugdwerk@ngkdoetinchem.nl

Penningmeester

Dhr. W.B. Buitenhuis
penningmeester@ngkdoetinchem.nl

Reserveren zalen

Mw. E.M. Brouwer-Beukhof
planning@ngkdoetinchem.nl

Contactpunt website

Dhr. W.B. Buitenhuis en
Dhr. H.J.T. Buitenhuis
info@ngkdoetinchem.nl

Kerkelijk Bureau

Mw. J.C. Hoebé-Hofstede
kerkelijkbureau@ngkdoetinchem.nl

Nieuwsbrief
Mw. J.C. Hoebé-Hofstede
nieuwsbrief@ngkdoetinchem.nl


Koster

Dhr. D. Hartman
koster@ngkdoetinchem.nl

Communicatie- en pr-commissie

Mw. A.M.C. Gerritsen
communicatie@ngkdoetinchem.nl

Vertrouwenspersoon

Mw. M.C. Dijkstra
vertrouwenspersoon@ngkdoetinchem.nl

Stichting HARO

Dhr. T.L. den Bakker
Dhr. H.P.A. van der Meulen 
www.stichtingharo.nl