Contact

Kerkgebouw

De Heilige Geest Kerk
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem

Bankrekeningen

NL 41 INGB 0001 9757 54 Penningmeester NGK Doetinchem
NL 78 ABNA 0533 6388 36  Penningmeester NGK Doetinchem

Overige bankrekening van onze gemeente

NL 37 ABNA 0508 1656 28  Diaconie NGK Doetinchem

Scriba/Postadres

Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem
scriba@ngkdoetinchem.nl

Predikant

Ds. M. de Kreek
predikant@ngkdoetinchem.nl

Praeses Kerkenraad

Dhr. W. Keesmaat
praeseskerkenraad@ngkdoetinchem.nl

Penningmeester

Dhr. W.B. Buitenhuis
penningmeester@ngkdoetinchem.nl

Jeugdouderling

jeugdwerk@ngkdoetinchem.nl

Reserveren zalen

planning@ngkdoetinchem.nl

Contactpunt website

info@ngkdoetinchem.nl

Kerkelijk Bureau

kerkelijkbureau@ngkdoetinchem.nl

Nieuwsbrief
nieuwsbrief@ngkdoetinchem.nl

Koster

koster@ngkdoetinchem.nl

Communicatie- en pr-commissie

communicatie@ngkdoetinchem.nl

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon@ngkdoetinchem.nl

Stichting HARO

www.stichtingharo.nl