Contact

Kerkgebouw

De Heilige Geest Kerk
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem

Scriba/Postadres

Nederlands Gereformeerde Kerk te Doetinchem
Bilderdijkstraat 3
7009 JL Doetinchem
scriba@ngkdoetinchem.nl

Predikant

Ds. M. de Kreek
06 - 11 32 50 44 
predikant@ngkdoetinchem.nl

Praeses Kerkenraad

Dhr. A.F. Buitenhuis
praeseskerkenraad@ngkdoetinchem.nl

Jeugdouderling

Mw. G.T. Ebbers-Rengelink
jeugdwerk@ngkdoetinchem.nl

Penningmeester

Mw. G.A. Ebbers-van der Zwaag
penningmeester@ngkdoetinchem.nl

Reserveren zalen

Mw. E.M. Brouwer-Beukhof
planning@ngkdoetinchem.nl

Contactpunt website

Dhr. W.B. Buitenhuis en
Dhr. H.J.T. Buitenhuis
info@ngkdoetinchem.nl

Kerkelijk Bureau

Mw. J.C. Hoebé-Hofstede
kerkelijkbureau@ngkdoetinchem.nl

Nieuwsbrief
Mw. J.C. Hoebé-Hofstede
nieuwsbrief@ngkdoetinchem.nl


Koster

Dhr. D. Hartman
koster@ngkdoetinchem.nl

Communicatie- en pr-commissie

Dhr. W.B. Buitenhuis
communicatie@ngkdoetinchem.nl

Vertrouwenspersoon

Mw. M.C. Dijkstra
vertrouwenspersoon@ngkdoetinchem.nl

Stichting HARO

Dhr. T.L. den Bakker
Dhr. H.P.A. van der Meulen 
www.stichtingharo.nl