VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 17 november 2019
om 10:00 uur met voorganger
br. van der Molen uit Doetinchem

Home

Vakantie Bijbel Feest en kinderdienst NGK Doetinchem Zegen-, doop- en belijdenisdienst 13-10-2019 Doop- en belijdenisdienst 22-09-2019 Startzondag2019 

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 17 november, is er om 10.00 uur in ons gebouw een kerkdienst die wordt geleid door br. J.D.B. van der Molen uit Doetinchem. In deze dienst maken we met elkaar God groot met eigentijdse liederen en gebeden. Verder staan we in de Bijbel stil bij wat Gods Zoon voor ons heeft gedaan. Zijn lijden, sterven en opstanding vraagt om navolging. Ga jij je levensweg met Hem?

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en hun ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de dienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Na de afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en ook de tijd om elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!

Open Kerk   Jubileumdienst 24 november 2019