VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 24 FEBRUARI 2018
om 10:00 uur met voorganger
ds. Maikel de Kreek uit Doetinchem

Home

 

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 24 februari 2019, begint onze kerkdienst om 10.00 uur. Ds. Maikel de Kreek zal in deze dienst preken over het thema ‘Gasten op een bruiloft vasten niet!’ aan de hand van Lucas 5 vers 33-39. In deze tekst gaat Jezus met Zijn hoorders het gesprek aan en spreekt Hij in gelijkenissen. 

Er is in onze gemeente tijdens de kerkdienst kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. De ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de dienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Na afloop van de kerkdienst is er koffie, thee en limonade en vooral ook tijd om elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!