VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 02 JUNI 2019
om 10:00 uur met voorganger
ds. M.H.T. Biewenga uit Enschede

Home

Pasen2019  

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 2 juni 2019, begint onze kerkdienst om 10.00 uur en wordt geleid door ds. M.H.T. Biewenga uit Enschede. In deze dienst wordt er stilgestaan bij Jezus’ hemelvaart en vieren we samen het Avondmaal. Tijdens de Avondmaalsviering gedenken we Jezus lijden, sterven en opstanding! Er is in onze gemeente tijdens de kerkdienst kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. De ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de dienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Na afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en is er tijd elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!