VOLGENDE EREDIENST

ZONDAG 15 september 2019
om 10:00 uur met voorganger
ds. Maikel de Kreek uit Doetinchem

Home

Startzondag2019 Doop- en belijdenisdienst14-07-2019 Belijdenisdienst26-05-20192019 Pasen2019

PREEK VAN DE WEEK

Komende zondag, 22 september 2019, hebben we een feestelijke kerkdienst die om 10.00 uur begint en die zal worden geleid door ds. Maikel de Kreek. Tijdens deze dienst wordt er een kindje gedoopt en zullen twee jong volwassenen hun geloof in God belijden. Het thema voor deze dienst is ‘Een mooi gesprek!’ aan de hand van Job 38 vers 1-11 en Job 42 vers 1-6 en 10-17. In deze teksten lezen we hoe God en Job met elkaar een gesprek voeren waarin Job ontdekt hoe groot en machtig God is!

Tijdens de kerkdienst is er oppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar en hun ouders kunnen voor de dienst begint hun kinderen brengen in de crèche en aan het einde van de dienst weer ophalen. Ook is er tijdens de dienst Bijbelklas voor kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Na de afloop van de dienst is er koffie, thee, limonade en ook de tijd om elkaar te ontmoeten!

Wees welkom om deze dienst bij te wonen!